Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

Disclaimer voor www.schepersracing.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.schepersracing.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schepers Racing Service BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schepers Racing Service BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schepers Racing Service BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Schepers Racing Service BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Schepers Racing Service BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Schepers Racing Service BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.schepersracing.be op deze pagina.

If applicable:

For the prices listed on our website, we strive to reflect reality and the intended prices as carefully as possible. Errors that occur and are recognizable as programming or typing errors never constitute a reason to claim or assume a contract or agreement with Schepers Racing Service BV.

Schepers Racing Service BV strives to keep this website as current as possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete or incorrect, we cannot accept any liability.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee and or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or repost these materials without any prior notice. Schepers Racing Service BV accepts no liability for any information we may link to via hyperlinks.

Changes

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of www.schepersracing.be on this page.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »